Конференції

Температурная зависимость углов смачивания керамики системы ЦТС свинцово-никелевыми и свинцово-висмутовыми сплавами

М.М.Губжоков,
 
В.3.Канчукоев,
 
М.X.Понвжев,
 
В.А.Силаев,
 
А. Б.Созаева
 

Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2005, #38
http://www.materials.kiev.ua/article/103

Анотація