ПРОЦЕСИ КОМПАКТУВАННЯ І ПРУЖНОГО РОЗВАНТАЖЕННЯ НАНОПОРОШКІВ В РАМКАХ МЕТОДУ ГРАНУЛЯРНОЇ ДИНАМІКИ

Г.Ш.Болтачев,
 
Н.Б.Волков
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1030

Анотація

Методом гранулярної динаміки вивчено процеси одноосьового квазістатичного компактування нанопорошків з розміром частинок від 10 нм до декількох сотень нанометрів. Взаємодія окремих частинок включає пружні сили Герца, сили тертя Катанео–Міндліна та дисперсні сили тяжіння Ван дер Ваальса. Проаналізовано вплив розмірів комірки на результати моделювання. Побудовано криві одноосьового ущільнення та пружного розвантаження в координатах “осьовий тиск–густина”. Обговорено узагальнення традиційного закону Герца на діапазон відносно високих деформацій.


ЗАКОН ГЕРЦА., КОМПАКТУВАННЯ, НАНОПОРОШОК, ПРУЖНЕ РОЗВАНТАЖЕННЯ, РОЗМІРНИЙ ЕФЕКТ