ТЕРМОЦИКЛЮВАННЯ І ЙОГО ВПЛИВ НА МІКРО- І МАКРОСТРУКТУРУ НАНОКРИСТАЛІЧНОГО ZrO2

С.П.Буякова,
 
В.В.Промахов,
 
С.Н.Кульков
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1031

Анотація

Вивчено вплив термоциклювання при охолодженні у воду від 1000 0С на структурні та фазові перетворення в нанокристалічній кераміці на основі ZrO2, частково стабілізованого в високотемпературних модифікаціях катіонами заміщення Mg+2. Зразки кераміки відрізнялись кількістю модифікаційної добавки оксиду магнію в твердому розчині ZrO2–MgO і, як наслідок, співвідношенням частки високо- і низькотемпературних модифікацій діоксиду цирконію. Незалежно від кількості оксиду магнію у твердому розчині зі збільшенням кількості термонавантажень у матеріалі твердий розчин ZrO2–MgO розпадався, проте навіть за практично повного виходу MgO, тобто рестабілізації, кераміка зберігала властивість протистояти термонавантаженням.


ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНІ МОДИФІКАЦІЇ ZRO2, РЕНТГЕНОСТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ, ТЕРМОЦИКЛЮВАННЯ