Конференції

ОТРИМАННЯ ТА ВЛАСТИВОСТI МАГНIТОМ’ЯКИХ МАГНІТОДІЕЛЕКТРИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ПОРОШКУ СПЛАВУ Fe73Si15B7,2Cu1Nb3

Б.С.Байталюк,
 
В.А.Маслюк,
 
В.К.Носенко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1034

Анотація

Одним із способів отримання компактних магнітом"яких матеріалів на основі аморфних та нанокристалічних сплавів є технологія порошкової металургії. Методом теплого пресування порошків нанокристалічного сплаву Fe73Si15B7,2Cu1Nb3 та смоли СФП-012А в якості зв"язки виготовлено зразки тороїдної форми, які придатні до використання і не потребують додаткової термічної обробки. Головним чинником, що впливає на магнітні властивості магнітом’яких порошкових матеріалів, є коефіцієнт феромагнітного заповнення. Досліджено оптимальні умови отримання зразків із мінімальною пористістю та максимальним коефіцієнтом феромагнітного заповнення, визначено їх густину залежно від режимів теплого компактування та вмісту смоли.


КОЕФІЦІЄНТ ФЕРОМАГНІТНОГО ЗАПОВНЕННЯ, МАГНІТОДІЕЛЕКТРИК, МАГНІТОМ"ЯКИЙ МАТЕРІАЛ, НАНОКРИСТАЛІЧНИЙ ПОРОШОК, ПОРИСТІСТЬ, ТЕПЛЕ ПРЕСУВАННЯ, ФЕНОЛФОРМАЛЬДЕГІДНА СМОЛА