ОСОБЛИВОСТI ВЗАЄМОДIЇ ТА ФАЗОУТВОРЕННЯ МIЖ НАНОРОЗМIРНИМ НЕСТЕХIОМЕТРИЧНИМ КАРБІДОМ КРЕМНІЮ ТА ОКСИДОМ ЗАЛIЗА

  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1035

Анотація

Вивчено взаємодію між нанодисперсним порошком твердого розчину вуглецю в карбіді кремнію та оксидом заліза (у вигляді пігментного оксиду заліза і диспергованого спеченого концентрату залізної руди) при високотемпературному нагріванні. Досліджено кількісний фазовий склад отриманих продуктів. Розглянуто можливі реакції взаємодії між карбідом кремнію та оксидом заліза. Встановлено, що взаємодія суміші порошків системи (SiC–C)–Fe2O3 протікає з формуванням гетерофазного складу шляхом відновлення заліза та утворення силіцидів (ε-FeSi, Fe2Si, Fe3Si, Fe5Si3), карбідів (Fe3C, Fe7C3), заліза (α-Fe) у вигляді однорідних за мікроструктурою дисперсних частинок.


ВИСОКОВУГЛЕЦЕВИЙ КАРБІД ЗАЛІЗА, ОКСИД ЗАЛІЗА, СИЛІЦИД ЗАЛІЗА, СПЕЧЕНИЙ КОНЦЕНТРАТ ЗАЛІЗНОЇ РУДИ, ТВЕРДИЙ РОЗЧИН ВУГЛЕЦЮ В КАРБІДІ КРЕМНІЮ