Конференції

ВПЛИВ МАГНІТНОЇ ОБРОБКИ НА МІКРОСТРУКТУРУ І АБРАЗИВНУ СТІЙКІСТЬ ДЕТОНАЦІЙНИХ ПОКРИТТІВ WC–Co

В.Ю.Олікер,
 
Т.Я.☨Гридасова,
 
І.І.Тимофєєва,
  
А.Г.Гавриленко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1043

Анотація

Досліджено вплив магнітного поля на фазовий склад та механічні властивості детонаційних покриттів із твердого сплаву марок ВК-9 та ВК-15. Встановлено, що під дією магнітного поля в напилених покриттях відбуваються фазові і структурні зміни, а саме зміцнення кобальтової зв"язки за рахунок розчинення WC в Co і утворення подвійних карбідів типу WxCoyCz. В результаті магнітної обробки зменшуються залишкові внутрішні напруження у покритті та ступінь аморфізації його структури, а також підвищується стійкість покриттів до абразивного зношування.


АБРАЗИВНЕ ЗНОШУВАННЯ, ДЕТОНАЦІЙНЕ ПОКРИТТЯ, МАГНІТНА ОБРОБКА, ТВЕРДИЙ СПЛАВ