ГРАДІЄНТНІ ПОРИСТІ ТИТАНОВІ ЗАГОТОВКИ ІМПЛАНТАТІВ, ОТРИМАНІ МЕТОДОМ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ

С.П.Фан,
 
Б.Фeнг,
 
Ю.Л.Ди,
 
Ц.С.Ванг,
 
С.Лу,
 
Ц.Вeнг
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1047

Анотація

Спіканням отримано градієнтні пористі титанові заготовки імплантатів з розміром пор 300–400 мкм. Досліджено їх механічні властивості й пористість. Поліпшити механічні властивості отриманих зразків порівняно зі звичайними титановими імплантатами можна за допомогою градієнтної структури, яка складається із внутрішнього, проміжного і зовнішнього шарів. При підвищенні пористості зовнішнього шару зразка з 67 до 72% його модуль Юнга збільшився з 3,29 до 4,72 ГПа, а границя міцності при стисканні - з 131,9 до 165 МПа. Результати дослідження дозволяють зробити висновок про те, що отримані градієнтні пористі титанові заготовки імплантатів є перспективними для роботи в умовах навантаження.


ГРАДІЄНТНА СТРУКТУРА, МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, ПІНОМАТЕРІАЛ, СПІКАННЯ, ТИТАН