Конференції

ВПЛИВ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ НА ПІДВИЩЕННЯ ПЛАСТИЧНОСТІ ЗАЛІЗО-МІДНИХ ПСЕВДОСПЛАВІВ, ЛЕГОВАНИХ МОЛІБДЕНОМ

  
В.В.Панічкіна,
  
В.В.Скороход
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1051

Анотація

Вивчено вплив термічної обробки на механічні властивості та мікроструктуру псевдосплавів Fe–30% Cu, легованих 10% Мо. Зразки виготовлено пресуванням суміші порошків вихідних металів, отриманої механічним легуванням, твердо- і рідкофазним спіканням при 1000 і 1130 ºС, відповідно, з подальшим гартуванням і відпусканням. Показано, що легування псевдосплавів Fe–Cu молібденом дозволяє досягти високої щільності зразків (залишкова пористість - близько 1%) як при рідкофазному, так і при твердофазному спіканні. Взаємна дифузія трьох компонентів сприяє формуванню стійкої гетерофазної дрібнозернистої мікроструктури, що перешкоджає збільшенню розмірів зерен і значно підвищує пластичність псевдосплаву FeCuMo. Після термічної обробки зростає міцність псевдосплаву FeCuMo, до того ж зберігається висока пластичність. Оптимальні значення границі міцності (683–694 МПа і 741–752 МПа), подовження (12,1–12,4% і 8,2–9,4%) та звуження (24,0–25,9% і 12,5–19,7%) мають зразки псевдосплаву FeCuMo, одержані, відповідно, твердо- і рідкофазним спіканням, після термічної обробки.


ЗАЛІЗО, МІДЬ, МОЛІБДЕН, ПСЕВДОСПЛАВ, ТЕРМІЧНА ОБРОБКА