ВПЛИВ ПРИРОДИ МАТРИЦІ НА ЕЛЕКТРОННИЙ СТАН КАТІОНІВ КОБАЛЬТУ В ІМПРЕГНОВАНИХ КАТАЛІТИЧНО АКТИВНИХ НАНОСТРУКТУРАХ

Л.П.Олексенко,
 
А.М.Заславський,
 
Н.С.Слободяник
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1053

Анотація

Комплексом фізико-хімічних методів досліджено електронний стан катіонів кобальту в наноструктурах, одержаних шляхом термічного розкладу солей в поверхневому шарі та в об"ємі матриць ZSM-5, Al2O3, SiO2, ERI. Показано вплив типу матриці і співвідношення кобальт/адсорбований кисень на електронний стан кобальту. Встановлено можливість іммобілізації катіонів кобальту в тетра- й октаедричному кисневому оточенні матриці, а також обумовлену переходом від тетраедричної до октаедричної координації, зміну умовного ступеня окиснення Co2+ → Co3+.


ЕЛЕКТРОННИЙ СТАН, КОБАЛЬТ, НАНОСТРУКТУРА