Конференції

ШВИДКОКРИСТАЛІЗОВАНІ СПЛАВИ НА ОСНОВІ АЛЮМІНІЮ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗА ПІДВИЩЕНИХ ТЕМПЕРАТУР
I. СТРУКТУРА

О.В.Крайников,
 
О.Д.Нейков
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1055

Анотація

Досліджено особливості фазового складу, що формується при швидкій кристалізації ряду алюмінієвих сплавів, призначених для роботи за підвищених температур. Досліджено основні зміцнюючі фази і пов’язані з ними фазові переходи в сплавах наступних систем: Al–Fe–Ce, Al–Fe–Cr–(TM), Al–Cr–Zr(Mn), Al–Fe–V(Mo)–Si. Показано залежність фазового складу сплавів від швидкості охолодження. Високотемпературні матеріали особливо чутливі до швидкості кристалізації, оскільки до їх складу в якості легуючих входять важкорозчинні елементи. У сплавах, легованих залізом, в умовах швидкої кристалізації формуються дисперсні квазікристалічні фази, які чинять істотний внесок у зміцнення за низьких і підвищених температур. Окрім них у сучасних матеріалах важливу роль відіграють інтерметаліди Al3TM, які відрізняються великою термічної стійкістю і низькою швидкістю огрублення.


ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНІ АЛЮМІНІЄВІ СПЛАВИ, ІНТЕРМЕТАЛІДНІ ФАЗИ, ЛЕГУВАННЯ ПЕРЕХІДНИМИ МЕТАЛАМИ, МЕХАНІЗМИ ЗМІЦНЕННЯ, ТЕРМІЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ, ШВИДКА КРИСТАЛІЗАЦІЯ