Конференції

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЗНОШЕННЯ БАГАТОФАЗНИХ КОМПОЗИТІВ У ЗОНІ ТЕРТЯ

В.А.Скачков,
 
В.І.Іванов,
 
С.С.Сергієнко,
 
Т.Б.Янко
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1057

Анотація

Процес зношення багатофазних композитних матеріалів моделюється накопиченням мікроструктурних пошкоджень за кожним компонентом. Оцінено ймовірність пошкоджень компонентів композиту шляхом розв"язання статистичної крайової задачі мікромеханіки структурно-неоднорідних середовищ, пов"язаної з процесами деформування та мікроруйнування. Накопичення мікроструктурних пошкоджень описано випадковими функціями, статистичні характеристики яких для кожного компонента композитного матеріалу визначено експериментально. Для оцінки точності запропонованого підходу проведено порівняння величини зношення п"ятнадцяти багатофазових композитних матеріалів, одержаної розрахунковим та експериментальним шляхом. Встановлено вплив вмісту волокнистого наповнювача, термопоширеного графіту та нітриду бору на величину зношення композитного матеріалу.


АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКУ, БАГАТОФАЗНИЙ КОМПОЗИТ, ЗНОШЕННЯ, МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ, МІКРОМЕХАНІКА, СТРУКТУРНО-НЕОДНОРІДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, ТЕРТЯ