ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОСТРУКТУРИ І МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОРОШКОВОГО МАГНІЄВОГО МАТРИЧНОГО КОМПОЗИТУ, ЗМІЦНЕНОГО КАРБІДОМ БОРУ B4C

Л.Ф.Гулер'юз,
 
С.Озан,
 
Д.Узунсой,
 
Р.Іпек
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1063

Анотація

Методами порошкової металургії отримано дисперсійно-зміцнені металеві матричні композити (ММК) з високою питомою жорсткістю, питомою міцністю та зносостійкістю. Такі матеріали використовують для отримання легких функціональних елементів. Магнієві ММК, зміцнені різною кількістю карбіду бору B4C (3, 6 і 9% (мас.)), виготовлено спіканням у вакуумній печі протягом 9 год при температурі 5900C. Якісним аналізом рентгенограм зразків виявлено утворення фаз Al2O3, MgO і MgB2 у структурі ММК на основі Mg/B4C. Густина спечених ММК знижується з підвищенням вмісту B4C. Виявлено підвищену міцність ММК порівняно з магнієвими зразками без добавок. Результати випробувань також показали значний вплив додавання 3 % (мас.) B4C на границю міцності на стиск магнієвих ММК, виготовлених методом порошкової металургії.


БОРУ B4C, МАГНІЄВІ МАТРИЧНІ КОМПОЗИТИ, МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, МІКРОСТРУКТУРА, ПОРОШКОВА МЕТАЛУРГІЯ