Конференції

ВПЛИВ ТРИВАЛОСТІ СИНТЕЗУ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНОСУ СПЛАВУ AL–8%TI, ОТРИМАНОГО МЕХАНІЧНИМ ЛЕГУВАННЯМ

Т.Озюрек,
 
С.Текелі,
 
Т.Тунджай,
 
Р.Їілмаз
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1070

Анотація

Сплав Al–8% Ti отримано методом механічного легування з використанням розпиленого порошку алюмінію та порошку титану. Після холодного пресування в середовищі аргону під тиском 630 МПа і синтезу при температурі 600 ºC протягом 12 і 24 год зразки вивчали методами скануючої електронної мікроскопії і рентгеноструктурного аналізу та випробовували на міцність. Характеристики зносу визначали в умовах сухого тертя за схемою палець–диск з постійним навантаженням 30 Н та швидкістю ковзання 1 м/с; шлях тертя складав 500, 1000, 1500 і 2000 м. Встановлено, що міцність і густина сплаву Al–8% Ti підвищуються зі збільшенням часу синтезу. Також виявлено, що об’ємний знос зростає зі збільшенням шляху тертя і зменшується зі збільшенням часу синтезу.


АЛЮМІНІЄВІ СПЛАВИ, ЗНОС, МЕХАНІЧНЕ ЛЕГУВАННЯ, МІКРОСТРУКТУРА