ДО ІСТОРІЇ ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЇ КЕРАМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Г.Г.Гнесін
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1071

Анотація

Представлено історичну панораму розвитку керамічних матеріалів від зародження технології випалу природних глин до створення технічної кераміки та розробки новітніх конструкційних і функціональних керамічних матеріалів, зокрема неоксидних, компоненти яких не мають аналогів у природі.


ВОГНЕТРИВИ, ЗАСТОСУВАННЯ КЕРАМІКИ, ІСТОРІЯ, КЕРАМІЧНИЙ МАТЕРІАЛ, МАЙОЛІКА, ТЕРАКОТА, ТЕХНОЛОГІЯ КЕРАМІКИ, ФАРФОР