Конференції

ОСОБЛИВОСТІ ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ ПОРИСТИХ МАТЕРІАЛІВ З ВОЛОКОН МАЛОВУГЛЕЦЕВОЇ СТАЛІ

А.Г.Косторнов,
 
О.В.Кириченко,
 
А.К.Гайдученко,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/1084

Анотація

Проведено різні види хіміко-термічної обробки базового матеріалу, який виготовлено з волокон (діаметр 40–100 мкм) маловуглецевої сталі марки Ст.10, а саме: твердофазне контактне дифузійне нікелювання з наступними газовим контактним дифузійним хромуванням, цементацією, загартуванням і відпуском; твердофазне контактне дифузійне нікелювання з наступною хромоцементацією; газову високотемпературну нітроцементацію; контактне газове борування. Встановлено, що умовна границя плинності σ0,2 матеріалів після такої обробки збільшилася в 2–6 разів порівняно зі зразками базового матеріалу.


ПОРИСТІ ВОЛОКНОВІ МАТЕРІАЛИ, ХІМІКО-ТЕРМІЧНА ОБРОБКА