ВПЛИВ ЛЕГУВАННЯ АЛЮМІНІЄМ, ХРОМОМ І ЗАЛІЗОМ НА ЖАРОСТІЙКІСТЬ ЦИРКОНІЮ

 
І.В.Оришич,
  
Н.Ю.Порядченко,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/1091

Анотація

Досліджено вплив легування алюмінієм, хромом та залізом на жаростійкість цирконію. Показано, що при окисненні сплаву з вмістом алюмінію 8% (мас.) за температури 700 °С незалежно від фазового складу сплаву починається формування щільної оксидної плівки, яка забезпечує високу жаростійкість. За менших температур окиснення для забезпечення жаростійкості, зіставної з жаростійкістю промислового сплаву Е110, необхідно зводити до мінімуму вміст у сплаві твердого розчину на основі α-Zr, який не може містити більше 4% (мас.) Al. Добавки 1% Cr та 1% Fe можна використовувати для зміцнення сплаву Zr–8Al без значного зниження його жаростійкості.


ЖАРОСТІЙКІСТЬ, ЛЕГУВАННЯ АЛЮМІНІЄМ, ХРОМОМ, ЗАЛІЗОМ, СПЛАВИ ЦИРКОНІЮ