ТЕРМОДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНОСИЛІЦИДІВ РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНИХ МЕТАЛІВ ПРИ ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/1093

Анотація

Проведено аналіз складових теплоємності деяких експериментально досліджених моносиліцидів рідкісноземельних металів в інтервалі від середніх до високих температур. Встановлено закономірності зміни температур і ентальпій плавлення в ряді сполук від LaSi до LuSi. Запропоновано рівняння для визначення теплоємності Ср, розраховано високотемпературні Ср, а також ентальпії та ентропії плавлення для восьми експериментально не досліджених сполук LnSi (Ln = Ce, Nd, Pm, Sm, Tb, Dy, Ho, Tm).


ЕНТАЛЬПІЯ, ЕНТРОПІЯ, СИЛІЦИДИ РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНИХ МЕТАЛІВ, ТЕПЛОЄМНІСТЬ, ТЕРМОДИНАМІКА