Контакти в реле залізничної автоматики

Н.І.Пивоварчик,
 
В.С.Фадєєв
 

Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #11
http://www.materials.kiev.ua/article/1111

Анотація

Викладено вимоги до контактів, які застосовуються у реле залізничної автоматики, що забезпечують безпеку руху поїздів. Наведено результати досліджень роботи контактів при різних навантаженнях, а також по вдосконаленню кріплення графітосрібних контактів до пластини. Повний текст


РЕЛЬЄФНА ШАФА, ТРАНСПОРТАБЕЛЬНИЙ МОДУЛЬ, ЧАШЕЧКА