Конференції

Динаміка ковзних контактів в рудничному низькошвидкісному залізничному транспорті

Б.Медзинський,
 
В.Дзержановський,
 
Ю.Вандзио,
  
В.М.Шоффа
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #11
http://www.materials.kiev.ua/article/1112

Анотація

Представлено і обговорюються результати дослідження і моделювання динаміки ковзних контактів при використанні їх в низькошвидкісному залізничному транспорті мідних рудників. Повний текст


ДИНАМІКА, ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ, КОВЗНІ КОНТАКТИ, МІДНІ РУДНИКИ