Досвід застосування електричних контактів космічної техніки при конструюванні приборів медичного призначення

Е.В.Буслова,
 
К.О.Гамигин,
 
Столяров В.М,
 
І.М.Столяров
 

Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #11
http://www.materials.kiev.ua/article/1113

Анотація

Розроблено вакуумний обертовий контактний пристрій для рентгенівської трубки. Представлено результати ресурсних випробувань контактної пари “КП-А787В-сталь” Одержано розрахункові співвідношення для проектування контактних пристроїв. Повний текст


ЕЛЕКТРИЧНА ЩІТКА, ОБЕРТОВИЙ КОНТАКТНИЙ ПРИСТРІЙ, ПРИВЕДЕНИЙ ЗНОС, РЕНТГЕНІВСЬКА ТРУБКА