Мікроелектромеханічні вимикачі

С.М.Карабанов,
 
В.М.Шоффа
 

Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #11
http://www.materials.kiev.ua/article/1114

Анотація

Подано інформацію про мікровимикачі, виготовлені з застосуванням мікро- і нанотехнологій (приклади конструкцій, характеристики, використані контактні матеріали, значення зусиль контактного натиску і розриву контактів), а також думку авторів про стабільність характеристик і вітсоток виходу придатних виробів. Повний текст


ЗУСИЛЛЯ КОНТАКТНОГО НАТИСКУ, КОНТАКТНИЙ ОПІР, МІКРОЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ВИМИКАЧ, МІКРОМЕХАНІЧНА ТЕХНІКА, ПАСИВАЦІЯ