Дослідження плазми електродугового розряду між композиційними електродами на основі міді

І.Л.Бабіч,
 
В.Ф.Борецький,
 
А.М.Веклич,
  
А.В.Лебідь,
 
Р.В.Мінакова,
 
П.В.Сорока
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #11
http://www.materials.kiev.ua/article/1116

Анотація

Досліджено плазму електродугового розряду в потоці аргону між композиційними Cu-Mo електродами, виготовленими за різними технологіями. Методами оптичної емісійної спектроскопії отримано радіальні розподіли температури та електронної концентрації для струмів 3,5 та 30 А. Дані експериментальні результати були використані для розрахунку складу плазми у припущенні локальної термодинамічної рівноваги. Повний текст


КОМПОЗИЦІЙНІ CU-MO ЕЛЕКТРОДИ, ПЛАЗМА ЕЛЕКТРОДУГОВОГО РОЗРЯДУ, СКЛАД ПЛАЗМИ ТА ВМІСТ МЕТАЛІВ У РОЗРЯДНОМУ ПРОМІЖКУ