Структура і фазові перетворення наночастинок,отриманих електроіскровою обробкою гранул заліза

К.Г.Лопатько,
 
Е.Г.Афтандилянц,
   
А.А.Щерецький
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #11
http://www.materials.kiev.ua/article/1120

Анотація

Наведено результати дослідження структури наночастинок, отриманих в процесі електроіскрової обробки заліза. Отримано наночастинки g-Fe, які зберігаються при кімнатній температурі. Запропоновано модель будови наночастинок в залежності від співвідношення їх розмірів і областей когерентного розсіювання. Визначено структуру меж зерен і субзерен і закономірність зміни параметрів кристалічної гратки наночастинок, що містять залізо, залежно від умов їх виготовлення. Встановлено густину дислокацій в наночастинках, отриманих електроіскровою обробкою гранул заліза в рідині, і показано, що її рівень на порядок вище, ніж у відомих металевих матеріалах. Досліджено закономірності фазових перетворень в наночастинках, що містять залізо,показано їх відмінності від таких в масивних матеріалах. Наведено приклади модифікуючої дії наночастинок. Повний текст


ЕЛЕКТРОІСКРОВА ОБРОБКА, ЗАЛІЗО, МОДИФІКУВАННЯ, НАНОЧАСТИНКА, ОКСИДИ, ПОВЕРХНЯ, ФАЗА, ХІМІЧНИЙ СКЛАД