До питання про структурні зони у вакуумних конденсатах

 
Е.В.Онопрієнко,
 
В.Г.Гречанюк
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #11
http://www.materials.kiev.ua/article/1126

Анотація

Проаналізовано стан питання про структурні зони у вакуумних конденсатах. Показано, що при отриманні масивних конденсатів можуть одночасно реалізуватися як різні механізми конденсації, так і типи рекристалізаційних процесів, що протікають при конденсації. Повний текст


ВАКУУМНІ КОНДЕНСАТИ, ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВЕ ВИПАРОВУВАННЯ, СТРУКТУРНІ ЗОНИ