Конференції

Властивості плазми електродугового розряду в повітрі з домішками міді та вуглецю

А.М.Веклич,
 
С.О.Фесенко,
 
В.Ф.Борецький,
 
Я.Крессо,
 
А.Глесс,
 
Ф.Тельє
 

Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #12
http://www.materials.kiev.ua/article/1130

Анотація

Методами оптичної емісійної спектроскопії досліджено параметри термічної плазми електродугового розряду в повітрі між мідними та композитними Cu—C електродами. Запропоновано комплексний підхід для визначення радіальних розподілів електронної концентрації в плазмі, який поєднує експериментальний та розрахунковий методи. Для розрахунку радіальних розподілів електронної концентрації розв'язано рівняння енергетичного балансу. У припущенні локальної термодинамічної рівноваги в плазмі з одержаного профілю електропровідності отримано радіальний розподіл електронної концентрації. Задовільний збіг одержаних різними методами результатів свідчить, що апробована методика діагностики може бути використана для дослідження термічної плазми електродугового розряду з домішками міді та вуглецю. Повний текст


ЕЛЕКТРОДУГОВИЙ РОЗРЯД, ЕЛЕКТРОННА КОНЦЕНТРАЦІЯ, ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ, РІВНЯННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО БАЛАНСУ, ТЕМПЕРАТУРА, ТЕРМІЧНА ПЛАЗМА