Електродуговий розряд і вторинна структура в робочому шарі контактів на основі Cu і Мо

Р.В.Мінакова,
 
А.М.Веклич,
 
А.В.Лебідь,
 
В.Ф.Борецький,
 
В.Ф.Осідач,
 
П.В.Сорока,
 
І.Л.Бабіч,
 
О.П.Кресанова,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #12
http://www.materials.kiev.ua/article/1131

Анотація

Досліджено структуру і деякі властивості КМ на основі міді та молібдену. Встановлено формування матричної структури в КМ при вмісті міді 46% (мас.) і більше і можливість суттєвого підвищення функціональних властивостей КМ при введенні легуючих елементів і спеціальних добавок: борвмiщуючi добавки визначають параметри плазми і стан поверхні електродів (формування вторинної структури) і знижують знос електродів. Повний текст


БОРВМIЩУЮЧI ДОБАВКИ, ВТОРИННА СТРУКТУРА, ЗНОС, КМ CU—MO, МАТРИЦЯ, ПЛАЗМА ДУГИ