Стабілізація мікроструктури вольфрамових каркасів імпрегнованих металопористих катодів

 
В.В.Скороход,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #12
http://www.materials.kiev.ua/article/1139

Анотація

Досліджено зміни структури вольфрамових каркасів металопористих катодів (МПК) залежно від середнього розміру частинок порошку і технології виготовлення після тривалої роботи в циклічному режимі нагрівання при температурах 950—1200 °С. Проаналізовано шляхи збільшення термічної стабільності мікроструктури вольфрамових каркасів МПК. Повний текст


ВОЛЬФРАМОВИЙ КАРКАС, ІМПРЕГНОВАНИЙ МЕТАЛОПОРИСТИЙ КАТОД, МІКРОСТРУКТУРА, РОЗМІР І ГУСТИНА ПОР, РОЗМІР ЧАСТИНОК ВОЛЬФРАМУ