Фазові перетворення в наночастинках, отриманих електроіскровою обробкою металевих гранул

Є.Г.Афтандилянц,
 
К.Г.Лопатько,
   
А.А.Щерецький
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #12
http://www.materials.kiev.ua/article/1140

Анотація

Наведено результати дослідження фазових перетворень в наночастинках, отриманих електроіскровою обробкою мідних і залізних гранул у воді та органічній рідині. Встановлено закономірності зміни рівноважних температур фазових перетворень в наночастинках залежно від форми, чистоти поверхні і співвідношення вільних енергій вихідних нанооб'єктів і нанооб'єктів, які утворюються внаслідок фазового перетворення. Наведено діаграми стану подвійних сплавів I, ІІ, ІІІ та IV роду в нанорозмірному і масивному станах. Експериментально визначено термокінетичні параметри фазових перетворень при нагріві наночастинок, що містять мідь (CuO → Cu2O) і залізо (α-Fe→ FeO, Fe3O4 → FeO, γ-Fe → α-Fe, α-Fe → Fe3O4, Fe3O4 → Fe, α-Fe → γ-Fe, розчинення С в γ-Fe, плавлення аустеніту), і охолодженні масивного матеріалу, отриманого в результаті розплавлення залізовмісних наночастинок (затвердіння аустеніту, виділення вуглецю з аустеніту і γ-Fe → α-Fe-перетворення). Встановлено теплоти перетворень γ-Fe → α-Fe, α-Fe → γ-Fe, розчинення С в γ-Fe і плавлення аустеніту при нагріві наночастинок, а при охолодженні масивного матеріалу, отриманого в результаті розплавлення залізовмісних наночастинок, —теплоти затвердіння аустеніту та γ-Fe → α-Fe-перетворення. Повний текст


ЕЛЕКТРОІСКРОВА ОБРОБКА, ЗАЛІЗО, МІДЬ, НАНОЧАСТИНКА, ПЕРЕТВОРЕННЯ, ТЕМПЕРАТУРА, ФАЗА, ШВИДКІСТЬ