Конференції

Вплив високовольтної обробки порошкових композицій Fe—Ti—С та Fe—Ti—B—C на їх електричний опір

О.Н.Сизоненко,
 
Тафтай Е.І,
 
М.С.Присташ,
 
А.Д.Зайченко,
 
А.С.Торпаков
 

Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #12
http://www.materials.kiev.ua/article/1141

Анотація

Вивчено вплив високовольтного електричного розряду на електричний опір порошкових композицій залежно від режиму обробки, а також вплив складу вихідних сумішей та тиску механічного навантаження. Повний текст


ВИСОКОВОЛЬТНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ РОЗРЯД, ЕЛЕКТРИЧНИЙ ОПІР, ПОРОШОК, ТИСК