Конференції

Особливості поведінки в ртуті електродного матеріалу з нікелю

Мусіна А.С,
 
Г.А.Кальменова,
 
Н.А.Мухамедінова,
 
Г.А.Байташєва
 

Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #12
http://www.materials.kiev.ua/article/1146

Анотація

Одержано дані про особливості поведінки нікеля в ртуті, необхідні при розробці високочутливих ртутно-плівкових мікроелектродів з нікелю для вирішення задач еколого-аналітичного контролю об’єктів оточуючого середовища. Повний текст


АМАЛЬГАМУВАННЯ, КОНТАКТ-ДЕТАЛІ, МІКРОЕЛЕКТРОД, РТУТНА ПЛІВКА