Рішення задач з фазовими перетвореннями

В.М.Куляпін,
 
І.С.Елісєєв,
 
І.М.Аслямов,
 
О.В.Бовтрикова
 

Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #12
http://www.materials.kiev.ua/article/1150

Анотація

Розглянуто процеси фазових перетворень плавлення і випаровування під дією поверхневого джерела високої щільності. При цьому вперше запропоновано метод розв’язання крайових задач, що точно задовольняє рівнянням крайової задачі (температура, теплота фазових перетворень) і наближено — умовам в середині зони фазових перетворень. Цей метод дозволяє отримати аналітичний опис руху фазових границь і якісно (і кількісно) оцінити розвиток процесу, зокрема з точки зору його стійкості. Повний текст


ЕЛЕКТРИЧНИЙ РОЗРЯД, КАТОДНІ ПРОЦЕСИ, ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ВИПАРОВУВАННЯ