Рішення крайових задач

В.М.Куляпін,
 
І.С.Елісєєв,
 
І.М.Аслямов,
 
О.В.Бовтрикова
 

Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #12
http://www.materials.kiev.ua/article/1151

Анотація

Запропоновано та реалізовано алгоритми аналітичних рішень крайових задач при русі фазових границь з використанням рішення нелінійного диференціального рівняння Chini. Повний текст


ЕЛЕКТРИЧНИЙ РОЗРЯД, КАТОДНІ ПРОЦЕСИ, ПРОЦЕСИ ФАЗОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ВИПАРОВУВАННЯ