Оцінка впливу геометричних параметрів катодної структури електролізера на провідність електроліту

В.Л.Бєляєв,
 
А.А.Шалагінов
 

Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #12
http://www.materials.kiev.ua/article/1152

Анотація

Досліджено вплив геометричних параметрів катодної структури електролізера на провідність електроліту. Отримано аналітичні вирази, що дозволяють визначити провідність електроліту. Повний текст


АНІЗОТРОПІЯ, ЕЛЕКТРОД, ЕЛЕКТРОЛІЗЕР, ЕЛЕКТРОЛІТ, КАТОД, ЛИСТ, ОПІР, ПОТЕНЦІАЛ, ПРОВІДНІСТЬ, СТРУМ