Конференції

Високочастотні мікроелектромеханічні перемикачі

В.М.Шоффа,
 
Е.А.Коваленко
 

Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #12
http://www.materials.kiev.ua/article/1155

Анотація

Представлено огляд принципів комутації, конструкцій, використовуваних матеріалів, результатів досліджень і розробок високочастотних мікроелектро-механічних перемикачів з електростатичним управлінням, що представляють одне із сучасних напрямків розвитку комутаційної техніки. Повний текст


ЄМНІСНІ ПЕРЕМИКАЧІ, МЕМС, МЕХАНІЗМИ ВІДМОВ, РЕЗИСТИВНІ ПЕРЕМИКАЧІ