Корозійна стійкість композиційних матеріалів Cu-Cr, отриманих високошвидкісним випаровуванням-конденсацією у вакуумі

В.Г.Гречанюк,
 
Є.В.Онопрієнко
 

Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #12
http://www.materials.kiev.ua/article/1156

Анотація

Встановлено, що композиційні матеріали (КМ) Cu—Сr з різною концентрацією хрому характеризуютьcя досить високою корозійною стійкістю у дистильованій та водопровідній воді в статичному і динамічному режимах і можуть використовуватись в якості електричних контактів, що працюють у вологому атмосферному середовищі. Повний текст


ВОДА, КМ CU—CR, КОНДЕНСАТ, КОРОЗІЙНА СТІЙКІСТЬ