Експлутаційні характеристики шаруватого контактного матеріалу Cu—Mo в повітряних АС низковольтних контакторах

Б.Медзинський,
 
П.Войтас,
 
А.Козловський,
 
Д.Восік,
 
А.Гродзинський,
 
М.Хабрич,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #12
http://www.materials.kiev.ua/article/1160

Анотація

Представлено і обговорюються експлуатаційні властивості шаруватого контактного матеріалу Cu—Mo, який використовується в низьковольтних контакторах на відкритому повітрі. За результатами досліджень сформульовано рекомендації щодо ефективного застосування такого матеріалу замість срібловміщуючого. Повний текст


КОНТАКТНИЙ МАТЕРІАЛ CU—MO, НИЗЬКОВОЛЬТНІ КОНТАКТОРИ, ХРАКТЕРИСТИКИ