Конференції

ТЕОРЕТИЧНІ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ В ТЕХНОЛОГІЇ ПОРОШКОВИХ РЕАГУЮЧИХ СИСТЕМ

 
В.В.Скороход
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/1161

Анотація

В рамках розвитку ідей нерівноважної термодинаміки з позицій синергетики теоретично й експериментально вивчено процеси нелінійної взаємодії та самоорганізації в порошкових реагуючих системах. Описано нерівноважні порошкові фізико-хімічні системи, схильні до самоорганізації. Сформульовано загальний принцип формування дисипативних об'єктів, здатних виконувати функції матеріалів з нелінійними механізмами адаптації. На практиці показано технологічні можливості процесів самоорганізації.


ПОРОШКОВІ РЕАГУЮЧІ СИСТЕМИ, ПРОЦЕСИ НЕЛІНІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ, САМООРГАНІЗАЦІЯ, СПІКАННЯ, ТЕРМОКІНЕТИЧНІ ТРАЄКТОРІЇ, ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ