ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ І ЕВОЛЮЦІЯ МІКРОСТРУКТУРИ КОМПОЗИТІВ ПРИ РІДКОФАЗНОМУ СПІКАННІ

Н.Д.Лесник
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/1163

Анотація

Представлено короткий огляд робіт, присвячених закономірностям формування мікроструктури композиційних матеріалів за наявності рідкої фази. Розглянуто механізми укрупнення мікроструктури, спричинені переміщенням і перерозподілом речовини в межах конгломерату, що спікається: механізм розчинення–переосадження і коалесценції. Дані систематизовано у рамках існуючих уявлень теорії Ліфшиця–Cлезова–Вагнера і прямої коалесценції на завершальних стадіях рідкофазного спікання. Висвітлено вплив фізико-хімічних факторів на еволюцію мікроструктури: температури, об’ємної долі, часу (у рамках квазіхімічної кінетики).


ЕНЕРГІЯ АКТИВАЦІЇ, КІНЕТИКА РОСТУ ТУГОПЛАВКИХ ЧАСТИНОК, КОМПОЗИТИ, РІДКОФАЗНЕ СПІКАННЯ, ТЕОРІЯ ЛІФШИЦА–СЛЕЗОВА–ВАГНЕРА