Конференції

СТРУКТУРНА ІНЖЕНЕРІЯ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ПОРОШКОВОГО ГЕНЕЗИСУ

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/1167

Анотація

Обговорено три основні напрямки інженерії порошкових матеріалів конструкційного призначення, пов’язані з управлінням морфологією порового простору, формуванням досконалого контакту та оптимізацією структури твердої фази. Розглянуто причини, що обумовлюють вплив пор крихких матеріалів та матеріалів з високою в’язкістю руйнування. Закономірності формування якісного контакту проаналізовано у зв’язку із законами структуроутворення та еволюцією міжчасткових границь на різних технологічних етапах створення матеріалу. Питання оптимізації структури порошкових матеріалів розглянуто на прикладі вирішення проблеми подрібнення зерен і створення нанокристалічних матеріалів.


КОНТАКТОУТВОРЕННЯ, МІЦНІСТЬ, МОРФОЛОГІЯ ПОРОВОГО ПРОСТОРУ, ПЛАСТИЧНІСТЬ, СТРУКТУРА