Конференції

ДО ПРОБЛЕМИ ПРОЕКТУВАННЯ МІКРОСТРУКТУРИ КЕРАМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/1170

Анотація

В рамках короткого розгляду проблеми мікроструктурного проектування керамічних матеріалів запропоновано методологічний підхід до проектування матеріалів із запланованими мікроструктурами. Основна ідея підходу - це “впровадження” знань в технології або розробка нових технологій, які ґрунтуються на теоретичних знаннях. Вибір відомої мікроструктури або конструювання іншої відбувається на основі результатів накопичених знань щодо структуроутворення та властивостей матеріалів за такою схемою: систематизація–аналіз–узагальнення–закономірність. Розробка матеріалу вибраного складу із запланованою мікроструктурою підпорядковується такій послідовності дій: вибір мікроструктури та умов спікання → дослідний зразок (прототип) → властивості → оптимізація мікроструктури та властивостей → технологія. Запропоновано алгоритм проектування мікроструктури із запланованою мікроструктурою. Така мікроструктура формується шляхом організації при спіканні взаємно узгоджених структурних перетворень, що зумовлює утворення необхідних елементів мікроструктури, їх кристаломорфологію, розмір, кількісну частку та просторовий розподіл по об’єму. Наведено зразок проектування мікроструктури матеріалу на основі карбіду кремнію зі зв’язкою у вигляді евтектики складу SiC–B4C.


ЗНАННЯ, КЕРАМІЧНИЙ МАТЕРІАЛ, МІКРОСТРУКТУРА, ПРОЕКТУВАННЯ, ТЕХНОЛОГІЯ, ФОРМУВАННЯ