Конференції

СТРУКТУРА І ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКОВОЇ МІДІ, ОТРИМАННОЇ КУТОВИМ ВИДАВЛЮВАННЯМ

Л.А.Рябічева,
 
В.В.Белікова
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/1180

Анотація

Досліджено вплив рівноканального кутового видавлювання на структуроутворення та фізико-механічні властивості порошкової заготовки високої початкової пористості. Встановлено наявність середовища ущільнення, розмір та густина якого збільшуються з ростом накопиченої деформації. Отримано параметри середовища ущільнення після третього переходу: відносна густина — 0,99, мікротвердість — 845 МПа, розмір зерна — 80 нм, границя текучості на стиск — 530 МПа. Кутове видавлювання дозволяє з вихідної заготовки високої пористості за три переходи одержати порошковий матеріал, що має високі фізико-механічні властивості.


ВІДНОСНА ГУСТИНА, ГРАНИЦЯ ТЕКУЧОСТІ НА СТИСК, КОЕФІЦІЄНТ ЗМІЦНЕННЯ, КУТОВЕ ВИДАВЛЮВАННЯ, МІДНИЙ ПОРОШОК, МІКРОТВЕРДІСТЬ, РОЗМІР ЗЕРНА, СТРУКТУРА