КОМПОЗИЦІЙНІ ПОКРИТТЯ З БІОАКТИВНОЇ КЕРАМІКИ НА ОСНОВІ КАЛЬЦІЙФОСФАТІВ НА МЕТАЛЕВИХ НОСІЯХ

 
А.Р.Пархомей,
 
О.А.Куда,
 
Л.А.Іванченко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/1184

Анотація

Одержано пористі біоактивні кальційфосфатні покриття мембранного типу на металевих носіях, досліджено їх мікроструктуру та основні фізико-хімічні властивості. Як металеві носії використано титан, у тому числі пористий, та нержавіючу сталь медичного призначення. Біоактивні покриття отримано на основі біогенного гідроксиапатиту або синтетичних фосфатів кальцію (вміст кальційфосфатної складової знаходився в межах 68–85%) та натрійборосилікатного скла. З метою надання матеріалу покриття бактеріостатичних властивостей деякі склади були додатково леговані діоксидом церію. Досліджено мікроструктуру поверхні покриттів, їх деякі механічні властивості та поведінку in vitro у фізіологічному розчині.


БІОАКТИВНІ ПОКРИТТЯ, ГІДРОКСИАПАТИТ, МІКРОСТРУКТУРА, РОЗЧИННІСТЬ