ВПЛИВ Mo2C НА МІКРОСТРУКТУРУ І МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛОКЕРАМІКИ (TI,W)C–NI

Ченлян Хянь,
 
Чаньгань Тянь
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/1186

Анотація

Кермет (Ti,W)C–Ni з різним вмістом Mo2C отримано методом іскроплазмового спікання. Досліджено розмір зерен, склад керамічних фаз, а також механічні властивості кермету після спікання. Встановлено, що кількість Mo2C значно впливає на мікроструктуру та механічні властивості отриманих матеріалів. Розмір зерен і тріщиностійкість (K) знижуються зі збільшенням вмісту Mo2C. Зі збільшенням кількості Mo2C підвищується міцність на вигин і твердість. Проте, міцність на вигин знижується за кількості Mo2C вище 10% (мас.). Звичайні чорні жили, які спостерігаються у керметі (Ti,W)C–Ni за допомогою автоелектронної скануючої мікроскопії у назад відбитих електронах, частково перетворюються на деякі білі жили, що відповідають вищому вмісту Mo, за виключенням елементів Ti та W, коли вміст Mo2C досягає ~15% (мас.). Серійні механічні випробування керметів показали, що матеріали з білими жилами мають очищену мікроструктуру і більшу твердість, проте порівняно меншу міцність на вигин і тріщиностійкість при кімнатній температурі.


ІСКРОПЛАЗМОВЕ СПІКАННЯ, КЕРМЕТ (TI,W)C–NI, МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, МІКРОСТРУКТУРА