ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ДЕТОНАЦІЙНИХ ПОКРИТТІВ Cr–Si–B НАВАНТАЖЕНИХ ТЕРТЯМ В УМОВАХ ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУР

С.Д.Недайборщ,
 
В.В.Щепетов
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/1187

Анотація

Досліджено тертя і знос детонаційних композиційних покриттів Cr–Si–B в умовах високотемпературного тертя. Обґрунтовано вибір композиції Cr–Si–B та її оптимальний склад для напилення зносостійких покриттів, навантажених тертям в умовах високих температур. Відзначено, що позитивний вплив на структуру, властивості та якість багатокомпонентних покриттів справляють легуючі елементи за певних концентрацій, а також технологічні параметри напилення. Показано, що кремній і бор сприяють утворенню складно-легованих високотемпературних сполук, які мають підвищений опір зносу. Максимальну мікротвердість мають покриття Cr–Si при вмісті кремнію ~25%, при цьому механічні властивості матеріалу підвищуються шляхом додаткового легування ~12% бору. В свою чергу, витрати ацетилену і кисню, які відповідають значенню ~22/27 л/хв, забезпечують стабільність технологічних параметрів напилення, незмінність хімічного складу та сталість властивостей покриттів. При навантаженні 5,0 МПа, швидкості ковзання 1,5 м/с і температурі до 700 С покриття системи Cr–Si–B виявляють стійку структурну пристосованість, що забезпечує мінімізацію параметрів тертя і зношування. Металографічний аналіз і профілографування зразків свідчать про те, що на поверхнях тертя відсутні помітні пошкодження, а окремі точки схоплювання локалізуються в тонкоплівкових поверхневих шарах. Встановлено, що висока адгезія, фізико-механічні характеристики та опір зносу покриттів Cr–Si–B в умовах підвищених температур відповідають аналогічним властивостям жароміцних високолегованих сплавів. Сучасними фізико-хімічними методами аналізу вивчено структуру і властивості тонкоплівкових поверхневих структур. Встановлено, що поєднання механічних та фізико-хімічних характеристик забезпечує широкі можливості використання покриттів Cr–Si–B в умовах високо¬тем¬пе¬ратурного зношування.


ДЕТОНАЦІЙНЕ ПОКРИТТЯ, ЗНОСОСТІЙКІСТЬ, ПОВЕРХНЕВИЙ ШАР, СТРУКТУРНА ПРИСТОСОВАНІСТЬ, ТЕМПЕРАТУРА