ЕНТАЛЬПІЇ ЗМІШУВАННЯ РОЗПЛАВІВ І ТЕРМОДИНАМІЧНИЙ ОПИС СИСТЕМИ Cu–Fe–Cr

М.А.Турчанин,
 
А.А.Бондар,
 
Л.А.Древаль,
 
А.Р.Абдулов,
 
П.Г.Агравал
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/1188

Анотація

Ентальпії змішування потрійних рідких сплавів системи Cu–Fe–Cr досліджено калориметричним методом при 1873 К і xCr = 0–0,45. Методами фізико-хімічного аналізу вивчено фазові перетворення в системі Cu–Fe–Cr. В рамках CALPHAD-методу виконано термодинамічний опис потрійної системи. Набір самоузгоджених параметрів моделей фаз системи Cu–Fe–Cr отримано з використанням експериментальних даних, отриманих у цій роботі, і літературної інформації про фазові перетворення. Розраховані ізотермічні та політермічні перетини діаграми стану системи, поверхні ліквідусу, солідусу та метастабільного розшарування переохолоджених рідких сплавів. Оцінено величини переохолодження, необхідні для досягнення метастабільного розшарування розплавів. Спрогнозовано концентраційні області формування сплавів з особливими типами структур. Оцінено температурно-концентраційні межі утворення пересичених твердих розчинів при загартуванні з рідини.


ДИСПЕРСНО-КРАПЛИННА СТРУКТУРА, ДІАГРАМА СТАНУ, ЕНТАЛЬПІЯ ЗМІШУВАННЯ, КАЛОРИМЕТРІЯ, ОБОЛОНКОВА СТРУКТУРА, СПЛАВИ СИСТЕМИ CU–FE–CR, ТЕРМОДИНАМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ