Конференції

МАТЕМАТИЧНИЙ ФОРМАЛІЗМ СТЕРЕОЛОГІЇ ПОРОВОГО ПРОСТОРУ ПОРОШКОВИХ МАТЕРІАЛІВ

В.М.Мельник,
 
В.Д.Рудь,
 
Ю.А.Мельник
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/1191

Анотація

Описано метод стереолого-морфологічного аналізу порового простору порошкових матеріалів. Метод розрахований на застосування растрової електронної мікроскопії. Запропоновано застосування вейвлет-перетворення для фільтрації шумових спотворень. Для проведення морфологічного аналізу структури використано зображення растрової електронної мікроскопії. Метод передбачає використання дискретних полігонів Вороного.


ВЕЙВЛЕТ, ДИСКРЕТНИЙ ПОЛІГОН ВОРОНОГО, КЕРАМІКА, РАСТРОВА ЕЛЕКТРОННА МІКРОСКОПІЯ