ПРО ОДЕРЖАННЯ ПОРОШКУ ЗАЛІЗА ТВЕРДОФАЗНИМ ВІДНОВЛЕННЯМ МЕЛКОДИСПЕРСІЙНОГО МАГНЕТИТУ

В.В.Бодров,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/1192

Анотація

Показано, що в реакторах киплячого шару продуктивність процесу лімітується не дрібнодисперсністю порошку, а малою швидкістю реакції при низькій температурі. Низькотемпературне відновлення воднем пов' язано з малим ступенем використання газу та високою енергоємністю системи газопідготовки. Підвищення температури неможливе через злипання частинок заліза з руйнуванням киплячого шару, але використання явища механоактивації дозволяє збільшити швидкість реакції без підвищення температури. Оскільки при відновленні феррооксидів сірка і фосфор переходять у залізо, то, використовуючи розходження точок Кюрі у різних сполук заліза, магнітною сепарацією при температурі ~500 °C можна відокремити залізо і магнетит від сульфідів і фосфідів заліза. Відзначена можливість створення високотемпературних магнітних сепараторів дрібнодисперсних матеріалів.


КИПЛЯЧИЙ ШАР, МЕХАНОАКТИВАЦІЯ, ПОРОШОК ЗАЛІЗА, ТВЕРДОФАЗНЕ ВІДНОВЛЕННЯ