ПРО ЗАЛЕЖНІСТЬ ГУСТИНА–ТИСК ТА РОЗПОДІЛІ ГУСТИНИ ПРИ ПРЕСУВАННІ ПОРОШКІВ

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1200

Анотація

Розглянуто вплив зовнішнього навантаження на характер залежності густина–тиск, а також розподіл густини за умов осьового пресування порошків у закритих прес-формах. Дослідження проведено на підставі гіпотези суцільності. Сформульовано уявлення про репрезентативний елемент. Встановлено зв'язок між його розміром та ефективним діаметром часток порошку. В рамках гіпотези суцільності пояснено чутливість залежності густина–тиск та розподілу густини до схеми пресування, зокрема, за умов активного тертя. Зазначено особливості осьового пресування порошків за наявності обертання. Відмічено внесок І. Д. Радомисельского у формулювання та розв'язок основних проблем теорії пресування.


ГУСТИНА, ПОРОШКИ, ПРЕСОВКА, ПРЕСУВАННЯ, ТИСК