Конференції

РОЗВИТОК РОБІТ В ОБЛАСТІ СТВОРЕННЯ ЗНОСОСТІЙКИХ МАТЕРІАЛІВ КОНСТРУКЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ КОСМІЧНОЇ ТЕХНІКИ

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1201

Анотація

Показано розвиток концепції створення порошкових зносостійких конструкційних матеріалів, призначених для роботи в космічному вакуумі і атмосферах планет Сонячної системи. Основною ідеєю є формування нерівноважних структур за рахунок введення в металічну матрицю зміцнюючих твердих фаз та нестійких диселенідів, які при спіканні матеріалу і в процесі тертя без змазки утворюють дисипативні структури, відповідальні за зносостійкість матеріалів.


ДИСЕЛЕНІД, ДИСИПАТИВНА СТРУКТУРА, ЗНОСОСТІЙКИЙ МАТЕРІАЛ, КОСМІЧНА ТЕХНІКА