ХАРАКТЕРИСТИКА МАГНІТНИХ І МАГНІТОЕЛЕКТРИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ В СИСТЕМІ “МАГНІТОМ 'ЯГКИЙ ФЕРИТ–ПАРАМАГНЕТИК PFT–ФЕРОМАГНЕТИК PT”

П.Гудзек
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1212

Анотація

Магнітоелектричний ефект, що спостерігається у мультифероїках, становить значний інтерес для фундаментальних досліджень і практичного застосування. Такі однофазні матеріали, як Cr2O3, BiFeO3, Pb(Fe0,5Nb0,5)O3, зазвичай характеризуються невеликим магнітоелектричним ефектом. Набагато більший ефект досягається композитними матеріалами, що складаються із магнітострикційних і п'єзоелектричних фаз. Досліджено магнітоелектричні властивості композитів системи “ферит нікелю Ni0,3Zn0,62Cu0,08Fe2O4–релаксор Pb(Fe0,5Ta0,5)O3–PbTiO3”. Магнітні властивості композитів підпорядковуються закономірності, типовій для таких матеріалів, тобто спостерігається переважаючий сигнал феромагнітної фази (фериту), а також слабкий сигнал парамагнітної (антиферомагнітної) фази (релаксора). Магнітоелектричний ефект при кімнатній температурі досліджували залежно від напруженості статичного (300–6500 Е) і частоти синусоїдального модульованого магнітних полів (10 Гц–10 кГц). Магнітоелектричний ефект трохи збільшується перед досягненням максимального значення HDC = 750 Е, а потім знижується.


ДІЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, МАГНІТНИЙ ГІСТЕРЕЗИС, МАГНІТОЕЛЕКТРИЧНИЙ ЕФЕКТ, МАГНІТОЕЛЕКТРИЧНИЙ КОМПОЗИТ, МУЛЬТИФЕРОЇК